4 Najveće greške prilikom dizajniranja vizit karte - Webolution - Mi gradimo vaš digitalni svet

4 Najveće greške prilikom dizajniranja vizit karte

1. Previše podataka

Nekima je sve vrlo važno: ime, funkcija, kontakt podaci, logotip, slogan, opis prodajnog programa itd. Kada grafički dizajner sve ovo prenese u format vizitkarte, dobijamo prenatrpan prednji deo vizitkarte koji može da odskoči ili čak onemogući čitanje. Ironično, ali kod većine ovih vizitkarti zadnja stranica je prazna … Nekad je bilo da ste na naslovnoj strani imali sve podatke o kompaniji, a na poleđini napisali nešto drugo, ali danas je važno dizajnirati vizitkartu jer odražava korporativni imidž.

2. Nije jasno čime se kompanija bavi

Ponekad je aktivnost očigledna iz naziva kompanije, ali u većini slučajeva nije. Pored toga, vizit karta nije dizajnirana u skladu sa delatnošću kompanije, niti sadrži kratak opis onoga što kompanija pruža i kome. Stoga je potpuno neprimereno očekivati da primalac vizitkarte zna ili se seti onoga što nudite. Zbog toga je neophodno biti oprezan prilikom dizajniranja i izbora grafičkih elemenata.

3. Nije jasno zašto primalac treba da vas pozove

Vizit karta je poziv za uspostavljanje kontakta, a ne lista kontakt podataka. Nije za očekivati da će telefon zvoniti ceo dan samo zbog napisanog broja telefona. Morate da podstaknete primaoca vaše vizit karte i navedete mu konkretan razlog da se javi. Razmislite koji problem možete rešiti ili šta primalac može dobiti ako vas pozove. Zatim ovo napišite, po mogućnosti na zadnjoj stranici gde ima dovoljno prostora. Istraživanja takođe pokazuju da više od 70% ljudi pamti vizitkartu po boji i dizajnu, a ne po tome od koga je vizitkartu dobilo.

4. Loš kvalitet dizajna, štampe i papira

Budući da su vizit karte male, mnogima se čini da i njihova primena mora biti kratka i jeftina. To rezultira nečitkim dizajnom, izborom neprikladnog papira i nepreciznim štampanjem. Ono što je, međutim, najgrešnije je uverenje da nestalnim formatom vizitkartici dajemo karakteristiku koja se ističe. U stvari, takve vizitkarte obično završe u kanti za smeće jer ne odgovaraju veličini vizitkarti. To može biti inovativno rešenje u pravoj veličini, postoji mnogo mogućnosti, ali je ipak potrebno pridržavati se formata. Najčešći format vizitkarti je 50 x 90 mm. U ovom formatu postoji mnogo opcija (perforacije, slepo štampanje,…)

ŠTA DOBRA VIZIT KARTA TREBA DA SADRŽI?

vizit karta ne sme biti prekrivena informacijama
izgled vizit karte u skladu sa delatnošću kojom se bavimo
koristite i poleđinu vizitkarte
napišite razlog za kontakt i saradnju sa vama
mora ostaviti prostor gde primalac može nešto da zapiše
kvalitet vizit karte mora biti dobar
profesionalno dizajnirana vizit karta i u skladu sa kompanijom
vizit karta može da sadrži i vašu fotografiju

LOŠE I DOBRE VIZIT KARTE KOŠTAJU ISTO!

Vizit karta je veoma jeftina u poređenju sa svim ostalim prodajnim alatima. Važno je biti svestan da loše i dobre vizit karte koštaju isto, jedina razlika je u vremenu koje posvećujemo pripremi sadržaja. I zaista je suvišno razmišljati o tome šta vredi više od činjenice da je vizit karta uključena u ostvarivanje prvog kontakta i stvaranje našeg prvog i najvažnijeg utiska.

Mi ćemo za vas dizajnirati kvalitetne i profesionalne vizit karte. Sve što treba da uradite je da pošaljete upit i mi ćemo vam poslati neobvezujuću ponudu.