10 saveta za uspešan web sajt - Webolution - Mi gradimo vaš digitalni svet

10 saveta za uspešan web sajt

Danas je web sajt izuzetno važan za kompanije, ali i za pojedince koji žele uspešno da posluju. Međutim, treba napomenuti da izgled samog web sajta još uvek nije kriterijum za dovoljan uspeh. Zbog toga u nastavku predstavljamo 10 najvažnijih saveta za uspešan web sajt.

1. Brzo učitavanje stranica

Brzina je izuzetno važna u današnjem svetu. Znamo koliko postajemo nestrpljivi u prodavnici ako primetimo da prodavac nije dovoljno brz i da stojimo na istom mestu već neko vreme, a red se nigde ne pomera. Slično je i prilikom pretrage i posećivanja web stranica. Web sajt koji želimo da posetimo mora se učitati što je pre moguće. U suprotnom, može nam biti toliko dosadno da istog trenutka kada vidimo da se sadržaj, fotografije i tekstovi polako učitavaju napuštamo sajt koji smo posetili. Rano napuštanje našeg web sajta znači šta znači za našu kompaniju, naše usluge, proizvode i, na kraju, ali ne najmanje važno, za naš uspeh.

Prvo i najvažnije, neophodno je osigurati da se web sajt i sve što sadrži brzo učita. Samo na ovaj način ćemo se pobrinuti da nas naši kupci posećuju, iznova i iznova. Stalni kupci su najbolji pokazatelj uspešnosti naše kompanije.

Brzinu web sajta možete proveriti na ovom linku:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Brzo učitavanje stranica

2. Razumljiv i jedinstven sadržaj

Sadržaj na našem web sajtu je takođe jedan od najvažnijih faktora koji u velikoj meri utiče na krajnji uspeh. Sadržaj pre svega mora biti razumljiv i sažet, a takođe je važno da bude ažuran, gramatički tačan, transparentan, koristan i, na kraju, ali ne najmanje važno, verodostojan. Naravno, takođe je važno znati pre svega kako treba da pišemo web sadržaj. Web sadržaj ni na koji način ne bi trebao biti identičan sadržaju koji imamo na našim letcima, brošurama ili sličnim štampanim dokumentima.

Web sadržaj treba da bude kratak i sažet, kao i podeljen u logičke celine. Važno je da ne bude pretrpan. Tekstove treba podeliti u odgovarajuća poglavlja i pasuse. Transparentnost igra izuzetnu ulogu na našem web sajtu. Sadržaj se takođe može na odgovarajući način podeliti u nekoliko kolona.

Ako želimo da posetioci bez problema mogu da šetaju našim sadržajem, neophodno je da koristimo vrlo kratke i istovremeno jasne naslove. Takođe moramo naglasiti važne ključne reči. Najvažnije informacije koje želimo da pružimo korisnicima našeg web sajta moraju se davati na takav način da ih svako može odmah otkriti, a istovremeno moraju raditi na takav način da privuku i najzahtevnijeg čitaoca web sadržaja.

Razumljiv i jedinstven sadržaj

3. Logična i pregledna navigacija

Navigacija je takođe jedna od najvažnijih činjenica koju moramo uzeti u obzir prilikom dizajniranja web sajta. Navigacija mora biti brza, pregledna i jednostavna. Samo takva navigacija može pružiti pristup informacijama. Na ovaj način će naši posetioci moći udobno i brzo da prošetaju kroz naš web sajt. Od velike važnosti je i logička klasifikacija, odnosno kategorizacija, koja takođe dovodi do željenih informacija.

Stranice koje sadrže dugačak sadržaj treba da sadrže i linkove unutar teksta. Međutim, korisnik u svakom trenutku mora tačno da zna gde se nalazi. Navigacija takođe igra važnu ulogu u tome, što im može u velikoj meri pomoći da pronađu pravi put.

Budući da je navigacija toliko važna, u vezi s njom možemo da izvedemo i kratki test na osnovu kojeg ćemo moći brzo da utvrdimo da li je naša navigacija dovoljno kvalitetna čak i za najzahtevnijeg korisnika našeg web sajta. Test se može obaviti sa slučajnim korisnicima. Pritom možemo da posmatramo i merimo koliko brzo će pronaći sadržaj koji traže i da li će se pri tome suočiti sa nekim posebnim problemom.

Logična i transparentna navigacija

4. Korišćenje kvalitetnih slika malog formata

Jedno od obaveznih pravila kojeg se moramo pridržavati ako želimo da naš web sajt bude što uspešniji je i korišćenje slika malog formata. Znamo da veće slike izgledaju sjajno, ali korisnik može napustiti naš sajt pre nego što se ova lepa slika učita.
Najbolje je ugovoriti sastanak sa fotografom koji će vam pripremiti kvalitetne slike. Najveći efekat postižete vlastitim, jedinstvenim slikama.

5. Odgovarajuća upotreba boja

Generalno, znamo kako pojedine boje mogu da deluju na nas. Pod tim podrazumevamo i našu podsvest. Pravilan izbor boja za našu veb stranicu je od izuzetne važnosti koje se moramo držati. Razne boje sa sobom nose različite poruke. Ako su naše boje odabrane na takav način da korisnik oseća da su upravo suprotne onome što vi predstavljate u svojoj kompaniji, korisnik će nas verovatno brzo napustiti i radije će se zaustaviti na web sajtu na kojoj boje koegzistiraju sa kompanijom.
Ako već imate CGP sliku ili određene boje, naravno, prenećete ih na web sajt. Radi lakšeg čitanja, naravno, ove boje je dozvoljeno da se malo prerade. Sledeći online alati će vam biti od velike pomoći pri odabiru kombinacija boja:

6. Interaktivnost za uspešnu komunikaciju

Naš web sajt je napravljen pre svega zato što želimo odgovarajuću komunikaciju sa korisnicima. Bolje rečeno, uspešnu dvosmernu komunikaciju između web sajta i našeg posetioca. Prema tome pomenuta interaktivnost je veoma bitna i ona mora doći do izražaja. Posao interakcije je da nam pruži aktivnu ulogu posetioca našeg sajta. Najlakši način da to postignemo je korišćenje odgovarajućih obrazaca ili aplikacija koje su nam dostupne. Među njima su izuzetno popularni forum, nagradne igre, ćaskanje i slično.

Interaktivnost je posebno važna kada želimo da naša kompanija izgradi dugoročni odnos sa korisnicima ili posetiocima našeg sajta.

7. Funkcionalnost se takođe računa

Funkcionalnost web sajta omogućava korisniku da bude potpuno zadovoljan. U praksi to znači da na sajtu pronalazi sve informacije koje su mu potrebne. Funkcionalnost je takođe snažno povezana sa dizajnom, kreativnošću, grafikom, brzinom preuzimanja, navigacijom i drugim sličnim faktorima koji su presudni za uspeh web sajta. Takođe je neophodno znati da nivo funkcionalnosti uglavnom zavisi od kvaliteta našeg sadržaja, navigacije, koja mora biti jednostavna i logična, od efikasne upotrebe, pružanja podrške i još mnogo toga.

8. Neka svi linkovi rade

Uz web sajt takođe je neophodno osigurati da svi linkovi funkcionišu. Ako na našem sajtu imamo zastarele linkove, korisnici će pomisliti da ne posvećujemo dovoljno vremena i zbog toga nas mogu prevremeno napustiti. I to sa dobrim razlogom.

9. Tehnologija igra veliku ulogu

Rekli smo da se naša veb stranica mora brzo učitati. Zbog toga je neophodno da se svi elementi optimizuju i kao takvi i objave u formatu koji odgovara web sajtu. Pod tim podrazumevamo grafiku, slike i tekstove. Web sajt takođe mora biti postavljen na servere za koje se smatra da su brzi, pouzdani i, pre svega, sigurni.

Pre nego što web sajt bude online, moramo ga testirati, u različitim rezolucijama i takođe na različitim brzinama modemskih veza sa različitim pregledačima (internet browserima). Takođe je potrebno proveriti ispravnost html koda i svih veza koje se nalaze na našem web sajtu.

10. Marketinški aspekt i njegov zadatak

Čak i ako je naš web sajt izuzetno dobar ili odličan, možda nam to neće puno pomoći ako nije posećen. U praksi ovo nalaže da moramo obavestiti korisnike Interneta da smo i mi online 🙂 . Najlakši način da to uradite je da unesete web sajt u sve svetske i domaće web direktorijume, koji se smatraju najvažnijim. Takođe se moramo prijaviti za pretraživače. Međutim, web sajt takođe možemo oglašavati u medijima koji su tradicionalne prirode. Oglašavanje putem e-mail marketinga i slično je takođe dobra odluka, kao i oglašavanje putem Google Ads, Facebook, Instagram otključava vaš puni potencijal.

Ako sledite sve nabrojane savete, definitivno ćete uspeti da pomognete vašem web sajtu, koji takođe može postati jedan od najposećenijih stranica.